Lesnický provoz

Lesnický provoz

Strmé kopce na Nedvědicku jsou hustě zalesněny, takže práce v lese je tu dost. Současně je zde ale také vysoká nezaměstnanost, způsobená omezením činnosti místních velkých zaměstnavatelů (Mez Nedvědice, aj.) a vzdáleností větších sídel.

Tyto skutečnosti nás vedly k vytvoření provozu, který vytváří 5 pracovních míst a nabízí tyto služby:

úklid a pálení klestu

stavba/bourání/opravy oplocenek

sázení stromků a jejich ochranu proti okusu

ožínání

sečení travnatých ploch

chemická ochrana porostů