O nás

KOVOLES se při realizaci svých aktivit řídí principy sociálního podnikání. Ty jsou založeny na tom, že primárním cílem není zisk, ale smysluplné vytváření a provozování pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Tyto principy bývají označovány 3P:

PROFIT – aktivity sociálního podniku by měly tvořit zisk. Většina tohoto zisku je použita na rozvoj sociálního podnikání.

PEOPLE – aktivity sociálního podniku jsou organizovány tak, aby umožňovaly zaměstnávat znevýhodněné osoby. Součástí tohoto principu je tedy také systém podpůrných aktivit, které těmto osobám pomáhají dlouhodobě si práci udržet, doplnit si vzdělání či situaci jinak aktivně řešit.

PLANET – aktivity sociálního podnikání vždy zahrnují environmentální rozměr. To se týká nejen ochrany životního prostředí, ale také regionální zaměřenosti, využívající místní zdroje a zohledňující potřeby místní komunity.

Cílové skupiny:

Obecně patří do cílové skupiny KOVOLESu všechny osoby znevýhodněné na trhu práce.

Primárně ovšem KOVOLES pracuje s osobami dlouhodobě nezaměstnanými a s osobami, které mají zkušenost se závislostí.

Aktivity KOVOLESu:

zámečnická a kovářská dílna